Küldetés

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

 

Társaságunk alapvető célja, hogy a Siel-Inczédy és Társa kft. stabil, hosszú távon eredményes vállalkozásként végezze a szünetmentes tápegységek, aggregátorok, napelemes inverterek és rendszerek műszaki, kereskedelmi, mérnökirodai és szerviz szolgáltatási tevékenységét. Mindezt úgy kívánjuk elérni, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, köztük munkatársaink elkötelezett együttműködésével a környezetet minimális mértékben terheljük, miközben a minőség folyamatos biztosításával és fejlesztésével, az Európai Uniós előírások, valamint a biztonsági szabályok figyelembevételével hibátlan termékeket szállítsunk, illetve szolgáltatást nyújtsunk minden megrendelőnknek.

Célunk, hogy az egyre növekvő piaci versenyben folyamatosan megfeleljünk vevőink minőségi igényeinek és az egyre inkább szigorodó környezetvédelmi elvárásoknak, ezzel is erősítve a SIEL és a SIAC márkaneveket és saját cégünk jó hírnevét.

Célunk, hogy a megújuló energiaforrások használatát - különös tekintettel a napelemes energiaellátó rendszerekre - minél nagyobb mértékben elősegítsük.

E célok elérése érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat:

  • Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk a minőség és a környezet iránti elkötelezettséget, valamint környezetszemléletű társasági arculat kialakítását.
  • Új tevékenységeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél, valamint szolgáltatásunk fejlesztése során figyelembe vesszük az ügyfelek igényeit, a környezetvédelmi szempontokat.
  • Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozókkal és beszállítókkal működünk együtt, akik ismerik és elfogadják társaságunk minőséggel és környezetvédelemmel kapcsolatos irányelveit, valamint akiknek működéséről előzetesen információkat szerzünk, és azt a minőség- és környezeti politikánkkal egyezőnek, illetve összhangba hozhatónak ítélünk meg.
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük vevőink elégedettségi szintjét.
  • A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk a minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerünk fejlesztésére, valamint a tevékenységünkkel okozott káros környezeti hatások csökkentésére és a szennyezések megelőzésére.
  • A mindenkori környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak és az általunk vállalt egyéb követelményeknek eleget teszünk, telephelyünket a környezetvédelmi és energiahatékonysági elvek szerint fejlesztjük.
  • Cégünk energia igényét minél nagyobb arányban napelemes megújuló energiaforrásból igyekszünk kielégíteni, javítjuk épületeink szigetelését, energia takarékosságát.
  • Vezetőségünk a lehetőségekhez mérten a működéshez szükséges erőforrásokat biztosítja annak érdekében, hogy minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerünket hatékonyan működtethessük és továbbfejlesszük, valamint ügyfeleink igényeit megfelelően és gazdaságosan teljesíthessük.
  • Tudományos konferenciákon, szimpóziumokon, szakmai vásárokon jelen vagyunk, a szaksajtóban rendszeresen publikálunk, elektronikus oldalakon és felületeken érjük el partnereinket.

 

Mottónk változatlan:

Az elégedett és visszatérő ügyfél a legjobb névjegy.

 

Ez a gondolat vezérelt minket, amikor az ügyfeleink mind komplexebb kiszolgálása érdekében tevékenységi körünket a tervezés-fejlesztési tevékenységgel bővítettük. Minőség- és környezeti politikánkat annak szellemében alakítottuk ki, hogy kölcsönösen előnyös, hosszú távú, magas szakmai színvonalú kapcsolatot alakítsunk ki partnereinkkel, valamint bővítsük partnereink körét. A minőség- és környezeti politikát minden munkatársunk számára elérhetővé tesszük, gondoskodunk arról, hogy megértsék és alkalmazzák, biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is.

 

Vác, 2015. június 5.

 

 

 

 

 

Inczédy György

 

ügyvezető igazgató